EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Hrátky s přírodou

Hrátky s přírodou je přírodovědný kroužek, pro holky i kluky navštěvující 2. - 5. třídu ZŠ. Je zaměřený na podporu zvídavosti, hravosti a přirozené touhy objevovat a poznávat svět kolem sebe. Děti si osvojí vědomosti (z oblasti fauny a flóry), budou moci rozvinout svoji pohybovou i manuální zručnost, vyzkouší si aktivity vedené ve skupině i samostatně, a to vše v přátelském duchu a podporujícím prostředí. Náplní kroužku budou převážně hry (pohybové, strategické, pracující s fantazií) v přírodě, kde inspirací bude právě viditelný i neviditelný život kolem nás. Na své si přijdou nadšení badatelé i děti, které si chtějí „jen“ hrát, najít si nové kamarády či pobýt venku v přírodě, na hřišti či v klubovně.

Přihlášku je nejlepší vyplnit v tomto formuláři, případně máme tisknutelnou verzi v tomto dokumentu.

A kde a kdy se scházíme?
Každé úterý, vždy od 16:45 - 18 hod, na ZŠ Svážná (v jídelně, vedle kinosálu, zadní vchod školy).

Miroslav Uličný
amatérský přírodovědec zaměřený na obratlovce a bezobratlé
Lenka Šafaříková
pedagog volného času
+420 776 003 271
detskyklubliskovec@esbrno.cz