EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Kdo jsme?

Jsme společenstvím křesťanů, kteří chtějí společně prohlubovat svůj vztah s Bohem, čerpat pravdu a návod na život z Bible a být prospěšní lidem okolo nás.

Náš sbor vznikl v roce 1995 ze skupiny mladých lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Spojovalo nás nejen to, že jsme věřili stejnému Bohu, ale taky touha, aby tohoto Boha mohli poznat naši přátelé, příbuzní a spolupracovníci. Dnes se nás schází asi 80 včetně dětí a zástupců všech generací. Jsou mezi námi učitelé, inženýři, automechanici, zahradníci, studenti i batolata. Společně vyznáváme, že věříme v trojjediného Boha a že chceme žít podle toho, co říká jeho Slovo - Bible.

Patříme mezi samostatné sbory, jsme součástí České evangelikální aliance a spolupracujeme s dalšími evangelikálními církvemi a organizacemi jako je Křesťanská akademie mladých, Fusion ČR a In-life.

Nejsme dokonalí, ale snažíme se být si navzájem oporou, sdílet každodenní starosti i radosti a být otevření každému, kdo mezi nás zavítá. Všem, kdo se chtějí dozvědět o Bibli a křesťanství více, nabízíme srozumitelná a praktická setkání – od společných nedělních bohoslužeb, přes věkově a tématicky zaměřené aktivity v týdnu až po malé osobní skupinky. Zavítejte kdykoliv mezi nás!

pastor církve Evangelikální společenství

Kde nás najdete?

V současné době se většina našich akcí a setkávání koná v Komunitním a společenském centru Skála na adrese Oblá 505/54a v Brně-Novém Lískovci. Toto příjemné a moderní místo poskytuje dostatek prostoru pro různorodé aktivity a skvěle jej také doplňuje místní kavárna Coffee Trail Garden. Pravidelné aktivity pro mladé (Fusion a Wave) probíhají v kinosále ZŠ Svážná v Novém Lískovci, který je přístupný zadním vchodem do školy.

Na čem nám záleží?

Bůh
Věříme, že ve vztahu s Bohem může každý člověk najít smysl a naplnění svého života. Bůh přišel v osobě Ježíše Krista mezi nás lidi, abychom ho mohli poznat a prožít svůj život s ním.
Vztahy
Věříme, že Bible nás vede k opravdovým, láskyplným a praktickým vztahům s druhými lidmi. Takové společenství chceme budovat nejen mezi sebou, ale také ho nabídnout všem, kteří přijdou mezi nás.
Bible
Bible je zdrojem nejen velkých myšlenek a moudrosti, ale neomylným Božím slovem, které nás směruje, koriguje a ukazuje pravdu o Bohu, o nás i o světě kolem nás.
Ježíš odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14:6
"Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí..."
1. Korintským 13:4
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti…“
2. Timoteovi 3:16