EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Kdo jsme?
Хто ми?

Jsme společenstvím křesťanů, kteří chtějí společně prohlubovat svůj vztah s Bohem, čerpat pravdu a návod na život z Bible a být prospěšní lidem okolo nás.

Náš sbor vznikl v roce 1995 ze skupiny mladých lidí, kteří uvěřili v Ježíše Krista. Spojovalo nás nejen to, že jsme věřili stejnému Bohu, ale taky touha, aby tohoto Boha mohli poznat naši přátelé, příbuzní a spolupracovníci. Dnes se nás schází asi 80 včetně dětí a zástupců všech generací. Jsou mezi námi učitelé, inženýři, automechanici, zahradníci, studenti i batolata. Společně vyznáváme, že věříme v trojjediného Boha a že chceme žít podle toho, co říká jeho Slovo - Bible.

Patříme mezi samostatné sbory, jsme součástí České evangelikální aliance a spolupracujeme s dalšími evangelikálními církvemi a organizacemi jako je Křesťanská akademie mladých, Fusion ČR a In-life.

Nejsme dokonalí, ale snažíme se být si navzájem oporou, sdílet každodenní starosti i radosti a být otevření každému, kdo mezi nás zavítá. Všem, kdo se chtějí dozvědět o Bibli a křesťanství více, nabízíme srozumitelná a praktická setkání – od společných nedělních bohoslužeb, přes věkově a tématicky zaměřené aktivity v týdnu až po malé osobní skupinky. Zavítejte kdykoliv mezi nás!Ми є спільнотою християн, які хочуть разом поглибити свої стосунки з Богом, черпати істину та вказівки з Біблії та приносити користь людям навколо нас.

Наша церква була створена в 1995 році з групи молодих людей, які вірили в Ісуса Христа. Нас об’єднувала не тільки віра в одного Бога, а й бажання, щоб наш Бог, рідні та співробітники пізнали цього Бога. Сьогодні нас збирається близько 80, серед яких є діти та представники всіх поколінь. Серед нас є вчителі, інженери, автослюсарі, садівники, студенти та малюки. Разом ми визнаємо, що віримо в Триєдиного Бога і хочемо жити згідно з Його Словом – Біблією.

Ми належимо до окремих церков, ми є частиною Чеського євангельського альянсу та співпрацюємо з іншими євангельськими церквами та організаціями, такими як Християнська молодіжна академія, Fusion CR та In-life.

Ми не ідеальні, але намагаємося підтримувати один одного, ділитися щоденними турботами та радощами, бути відкритими для кожного, хто до нас завітає. Ми пропонуємо зрозумілі та практичні зустрічі для всіх, хто хоче більше дізнатися про Біблію та християнство – від спільних недільних богослужінь, через вікові та щотижневі заходи до невеликих особистих груп. Завітайте до нас у будь-який час!

pastor církve Evangelikální společenství
церковний проповідник

Kde nás najdete?
Де нас можна знайти?

V současné době se většina našich akcí a setkávání koná v Komunitním a společenském centru Skála na adrese Oblá 505/54a v Brně-Novém Lískovci. Toto příjemné a moderní místo poskytuje dostatek prostoru pro různorodé aktivity a skvěle jej také doplňuje místní kavárna Coffee Trail Garden. Pravidelné aktivity pro mladé (Fusion a Wave) probíhají v kinosále ZŠ Svážná v Novém Lískovci, který je přístupný zadním vchodem do školy.Зараз більшість наших заходів і зустрічей відбуваються в громаді та громадському центрі Скала за адресою Oblá 505 / 54a в Брно-Новому Лісковеці. Це дружнє та сучасне місце надає багато місця для різноманітних заходів, а також доповнює місцевий сад Coffee Trail Garden. Регулярні заходи для молоді (Fusion і Wave) відбуваються в кінозалі Свяжної початкової школи в Новому Лісковеці, куди можна потрапити через задній вхід до школи.

Na čem nám záleží?

Bůh
Věříme, že ve vztahu s Bohem může každý člověk najít smysl a naplnění svého života. Bůh přišel v osobě Ježíše Krista mezi nás lidi, abychom ho mohli poznat a prožít svůj život s ním.
Vztahy
Věříme, že Bible nás vede k opravdovým, láskyplným a praktickým vztahům s druhými lidmi. Takové společenství chceme budovat nejen mezi sebou, ale také ho nabídnout všem, kteří přijdou mezi nás.
Bible
Bible je zdrojem nejen velkých myšlenek a moudrosti, ale neomylným Božím slovem, které nás směruje, koriguje a ukazuje pravdu o Bohu, o nás i o světě kolem nás.
Ježíš odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14:6
"Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí..."
1. Korintským 13:4
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti…“
2. Timoteovi 3:16