Evangelikální společenství Brno

Příležitost setkat se s Bohem a s lidmi

Bůh
Věříme, že ve vztahu s Bohem může každý člověk najít smysl a naplnění svého života. Bůh přišel v osobě Ježíše Krista mezi nás lidi, abychom ho mohli poznat
a prožít svůj život s ním.
Ježíš odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Jan 14:6
Vztahy
Věříme, že Bible nás vede k opravdovým, láskyplným a praktickým vztahům s druhými lidmi. Takové společenství chceme budovat nejen mezi sebou, ale také ho nabídnout všem, kteří přijdou mezi nás.
"Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí..."
1. Korintským 13:4
Bible
Bible je zdrojem nejen velkých myšlenek a moudrosti, ale neomylným Božím slovem, které nás směruje, koriguje a ukazuje pravdu o Bohu, o nás i o světě kolem nás.
„Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti…“
2. Timoteovi 3:16