Evangelikální společenství Brno

Nedělní shromáždění

Setkání s Bohem a lidmi

Jako církev se společně scházíme každou neděli. Chceme se především setkávat s Bohem, ale i spolu navzájem. Důležitou součástí je pro nás poselství z Bible a čas uctívání. Pro děti je během všech shromáždění připraven vlastní program podle věkových skupin, kde nechybí hry, hudba a biblické příběhy. Na konci nedělního shromáždění jsou všichni zváni na kávu, u které je příležitost si popovídat, poznat se a navázat nové vztahy.

Shromáždění probíhají v neděli od 10.00 v komunitním centru Skála, Oblá 505/54a v Novém Lískovci. V současnosti respektujeme vládní nařízení v omezení osobních setkávání, a proto je pro osobní účast na shromáždění potřeba se registrovat.

Kontakt:
Jiří Míšek
pastor církve
misek@esbrno.cz