EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Nedělní shromáždění

Setkání s Bohem a lidmi

Jako církev se společně scházíme každou neděli. Chceme se především setkávat s Bohem, ale i spolu navzájem. Důležitou součástí je pro nás poselství z Bible a čas uctívání. Pro děti je během všech shromáždění připraven vlastní program podle věkových skupin, kde nechybí hry, hudba a biblické příběhy.

Shromáždění probíhají v neděli od 10.00 v komunitním centru Skála, Oblá 505/54a v Brně Novém Lískovci.
Trvají zhruba hodinu a po skončení jsou všichni zváni na kávu, u které je příležitost si popovídat, poznat se a navázat nové vztahy.

Kontakt:
Jiří Míšek
pastor církve
misek@esbrno.cz