Evangelikální společenství Brno

Nedělní shromáždění: každou neděli se scházíme v 9.30 ve společenském sále na Biskupském gymnáziu, abychom společně uctívali Boha a učili se rozumět Božímu slovu - Bibli.

Každou druhou neděli v měsíci se scházíme na stejném místě odpoledne v 17 hodin.
Pro děti je během všech shromáždění připraven vlastní program.

Nedělní shromáždění na následující měsíc:

26.
8.
2018
Nedělní shromáždění
V 9:30 HODIN