EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Wave

Otevřenost pro mladé

Součástí naší církve je mládežnická komunita WAVE, která je otevřená pro všechny mladé lidi bez rozdílu. Na programu pravidelných pátečních setkání je několik worship písní a pokaždé má daný řečník připravené téma, které je pro mladé lidi aktuální. V tématech se snažíme přiblížit křesťanský pohled a ukázat, že Ježíš, život s ním a Bible mají význam pro život člověka v 21. století bez ohledu na to, zda je či není křesťanem. Protože jsme spolu rádi, kromě těchto pravidelných setkání se scházíme během celého roku při různých příležitostech a o prázdninách pořádáme speciální waveCamp.

Pravidelná setkání WAVE probíhají každý druhý pátek v 18.00 na adrese Čichnova 26, Brno-Komín.

Kontakt:
Jakub Hlavenka
vedoucí mládeže WAVE
wave@esbrno.cz