Evangelikální společenství Brno

Wave

Součástí naší církve je skupina mladých lidí ve věku od 15 do 25 let. WAVE je otevřená pro všechny, kteří v životě hledají něco víc. Součástí pravidelných setkání jsou chvály s kapelou a zajímavý řečník s tématem, které je pro mladé lidi aktuální (vztahy, hodnota sebe sama, životní volby a rozhodování atd.). Snažíme se přiblížit křesťanský pohled na dané téma a ukázat, že poselství Bible má význam pro život člověka v 21. století bez ohledu na to, zda je či není křesťanem.

Pravidelná setkání WAVE probíhají v pátky v 18.00 na ZŠ Svážná v jídelně.

Kontakt:
Jakub a Monika Vejmělkovi
vedoucí mládeže WAVE
info@wavebrno.cz