Evangelikální společenství Brno

English Club

Anglicky s rodilým mluvčím

V kavárně to není jako ve třídě... U kávy a něčeho dobrého na zub se vám rozváže jazyk i v angličtině! Pravidelně máte možnost anglické konverzace s Američankou Colleen na zajímavá témata v jedné brněnské kavárně. Konkrétní téma, datum a místo najdete v sekci „Kalendář“ tohoto webu.

V létě můžete v Brně strávit dokonce celý týden anglickou konverzací. Tradiční English camp se totiž převleče do nového kabátu: každý podvečer v průběhu jednoho týdne bude možnost setkat se s Američany, popovídat si formálně i neformálně, najít nové přátele a osvěžit si tak letní večery po práci. Další podrobnosti najdete ve facebookové skupině s názvem English Club Brno na stránce English Club Brno.

Kontakt:
Kateřina Špringlová
organizátorka EC
springlova@volny.cz