EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

Vaše cesty nejsou moje cesty

Série: Společné modlitby a půst v době koronavirové

Izajáš 55:6-9

"Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko…."

„Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.“  

Skončil nouzový stav. Některé věci se pomalu vrací k normálu, ale stále je spousta nejistot. Nevíme, jestli půjdou některé děti do školy, kdy konečně odložíme roušky, jak budou vypadat prázdniny a dovolené a co bude na podzim….

Jedna z věcí, které jsme se v této době mohli učit, že když se zhroutí všechny jistoty a naše plány, potřebujeme o to víc přicházet k Bohu a ptát se na Jeho úmysly, Jeho cesty, Jeho povolání a plány pro náš život. Nejen nevěřící lidé říkali – aspoň se zastavíme a zamyslíme nad svým životem… Ale začínáme se vracet k normálu a zapadávat do stejného způsobu života, myšlení, jednání.  Zahrádky a nákupní centra už se zase plní, dámy se nechávají dělat nehty a už se zase plánuje, kam vyrazit, jak si užívat… Asi se toho moc nezměnilo…

Oproti tomu jsem byla moc povzbuzená rozhovory s některými křesťany, jak pro ně tento čas byl zastavením a hlubším přemýšlením o tom, co v životě dál, co Bůh chce, jaké je Jeho povolání pro můj další život. Bůh je svrchovaný, On věděl a dovolil, že přijde pandemie, dal nám čas se zastavit a záleží na každém z nás, abychom znovu nenaskočili do rozjíždějícího se vlaku, ale nechali se vést po těch Jeho cestách. Vaše cesty nejsou cesty moje…

Apoštol Pavel se Silasem a Timoteem měli zbožný plán, chtěli zvěstovat evangelium v Asii. Ale Boží cesty a úmysly byly jiné: 

Poněvadž jim Duch svatý zabránil zvěstovat Slovo v provincii Asii, procházeli Frygií a krajinou galatskou. Když přišli až k Mysii, pokoušeli se dostat do Bithynie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Prošli tedy Mysií a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!“ Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. (Sk 1:6-10)

I my máme někdy zbožné plány. A díky Bohu za ně! Ale nezapomeňme naslouchat Bohu, jaké jsou ty Jeho. Když jsme letos v rámci biblických hodin studovali knihu Zjevení, nejvíce mě zasáhlo, jak často Bůh říká: vidím tvoje skutky (ano vím, že jich děláš spoustu), ale mám něco proti tobě (na něco důležitého jsi při tom zapomněl)…Zastav se, naslouchej mi a začni jednat správně.  Vaše úmysly nejsou úmysly moje a vaše cesty nejsou cesty moje…

V těchto 2 týdnech vrcholí rozhodování ohledně Youth campu pro mladé, jestli se bude konat a v jaké podobě. Zároveň probíhá příprava dětského tábora. Chtěli bychom vás moc poprosit o modlitby. Opravdu potřebujeme Boží moudrost, jestli máme na camp jet a jak má vypadat. Je tu tolik otázek, neznámých, i možných problémů.  Ale věříme, že svrchovaný Bůh má vše pod kontrolou. On ví, co v létě bude. Věříme, že má moc zastavit šíření coronaviru, ochránit nás od něj, ale zároveň si může použít nečekaných událostí k tomu, aby Ho další lidé mohli poznat. On ví, jaké jsou nejlepší plány a aktivity pro náš život i život lidí, kterým sloužíme.

Modleme se prosím za Youth camp a tábor dětí:

  • Za přípravné týmy – za moudrost, jednotu a vedení Duchem svatým. Za jejich ochranu.
  • Za správné rozhodnutí, jestli uskutečnit Youth camp, nebo udělat jinou formu.
  • Za děcka, která chtějí jet nebo váhají.
  • Za rodiče nevěřících dětí - ať obavy nejsou překážkou.
  • Ať tyto akce mají hluboký duchovní dopad do života každého zúčastněného.

Pokračujme v modlitbách:

  • Za rozpoznání Jeho povolání pro každého a ochotu Ho následovat.
  • Ať naše plány na prázdniny souhlasí s Jeho plány.
  • Za naši roli ES i jako jednotlivců na Kamenném vrchu.
  • Za zastavení šíření viru.
  • ….

Jeremijáš 33:3

„Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.“

Autor: Eva Míšková