EVANGELIKÁLNÍ SPOLEČENSTVÍ BRNO

6. zastavení: Převrácená spravedlnost (Mk 15:1-20)

Série zamyšlení "Křížová cesta"

Dnes máme šesté zamyšlení týkající se Velikonočních událostí tak, jak jsou zapsány v Markově evangeliu. Je pátek, kterému v křesťanské tradici říkáme Velký. Už od prvního verše 15. kapitoly dostávají události tohoto dne spád. Ježíše, který byl předchozí noci zatčen a odsouzen k smrti židovskou veleradou, přivádějí do sídla římského prokurátora, který má jediný pravomoc vynášet rozsudek smrti. Tím prokurátorem je Pilát.

Pilát se snaží dozvědět, z čeho vrchní kněží Ježíše obviňují. Ti předkládají mnohá obvinění, jak stojí v evangeliu. Pilát ale ví, že je to jen zástěrka a že mu ho vydali ze zášti. Zkusí se tedy dozvědět pravdu od samotného Ježíše. Jsou obvinění týkající se vzpoury proti Římu pravdivá? Na otázku Ty jsi židovský král? odpovídá Ježíš neurčitými slovy: Ty sám to říkáš. Ježíš toto obvinění ani nepotvrzuje ani nevyvrací. Ano, on je skutečně král, ale jiný, než si myslí Pilát nebo velekněží. Jeho království není z tohoto světa. Zdá se, že Ježíš to nechce vysvětlovat. Není totiž, proč. Kněží ho vydali Pilátovi ze zášti a touží za každou cenu dosáhnout rozsudku smrti. Pilát se zase stará, aby byl v této římské provincii klid. Proto Ježíš mlčí a Pilát je udiven.

Pilát však nechce odsoudit nevinného člověka. Ví, že Ježíš není vzbouřenec, který by ohrožoval Římskou moc. O náboženské spory Židů se nestará. A tak přemýšlí, jak se z této situace dostat. Napadne ho jedna možnost - o Velikonocích je zvykem propustit jednoho vězně. Propustí tedy Ježíše, o kterém je přesvědčen, že je nevinný. Ale kněží jeho plán zhatí. Přemluví dav, aby požadoval propuštění jiného vězně - vraha a vzbouřence se jménem Barabáš. Když se Pilát zeptá, zda má propustit židovského krále, dav požaduje Barabáše. Na otázku, co udělat s Ježíšem, vykřiknout: Ukřižuj ho! Pilát se nevzdává a ptá se: Co udělal zlého? Dav na to nemá odpověď, ale dále skanduje: Ukřižuj ho! Napětí roste a situace se stává nezvladatelnou. A tak Pilát ustoupí davu a propustí Barabáše. Ježíše vydá k ukřižování.

Jen těžko si představíme Barabášovo překvapení, když se najednou otevřou dveře jeho žaláře a místo popravy může jít svobodně domů. Vrah je propuštěn a nevinný kráčí na popravu. Převrácená spravedlnost? Myslím, že je to ještě něco víc - obraz vykoupení. Spravedlivý umírá, aby viník mohl žít. Ježíš dává svůj život, aby Barabáš byl svobodný. A nejen on. Aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. To je podstata vykoupení.
O Velikonocích se to stalo skutečností.

Autor: Petr Matoušek